VVE

Het Servicepunt informeert, ondersteunt en geeft onafhankelijk advies aan Schiedamse Verenigingen van Eigenaars (VvE’s)  en appartementseigenaren over:

Splitsingsakte en modelreglementen

In de splitsingsakte die u heeft gekregen bij aankoop van uw appartement, en in het splitsingsreglement kunt u zien hoe dit bij uw VvE is geregeld. Ook de overige spelregels van de VvE staan in deze documenten. Modelreglementen staan op de website www.vvebelang.nl onder vermelding van modelreglementen in de zoekmachine.

Activeren van een slapende VvE

Een slapende VvE staat niet ingeschreven in het handelsregister (KvK), vergadert doorgaans niet en onderhoudt het gebouw niet. Er is meestal ook geen bestuurder en geen voorzitter. Als een slapende VvE niet genoeg spaart, kan dit leiden tot achterstallig onderhoud aan een gebouw. Daarom is sinds 2018 elke VvE verplicht jaarlijks een minimumbedrag voor groot onderhoud te reserveren. Wilt u nagaan of uw VvE actief is? Kijk op Activeer uw VVE of maak een afspraak met ons.

Onderhoud VvE complexen

Om zicht te krijgen op uw onderhoud wordt er een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Dit is een document waarin staat wat er de komende jaren voor uw VvE complex aan onderhoud moet gebeuren en wat de kosten hiervan zijn.

Verzekeringen voor VvE’s

Als actieve VvE wil je uiteraard dat het gebouw goed is verzekerd. Een opstal- en aansprakelijkheidsverzekering zijn verplicht. Door deze collectief af te sluiten, worden de premies veelal goedkoper. Voor grotere VvE complexen kan het raadzaam zijn een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Daarnaast valt te denken aan een rechtsbijstandsverzekering voor VvE’s.

Vraag het de adviseur

Heeft u een vraag voor een adviseur? Vraag een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Vraag een gesprek aan