Subsidies & Financiering

Herstel fundering en/of casco

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting biedt in samenwerking met de gemeente Schiedam woningeigenaren en VvE’s een stimuleringslening voor fundering- en cascoherstel aan tegen een laag rentepercentage. Om in aanmerking te komen voor deze financiering heeft de gemeente Schiedam voorwaarden opgesteld. Wilt u meer informatie over deze financieringsmogelijkheid, kijk dan op SVn of neem contact op met een van onze adviseurs.

Verduurzaming en opwekking

Bij het verduurzamen van uw woning, appartement of VvE complex komt veel kijken. Vaak wordt er als eerste gekeken naar hoe hoog de kosten zijn en hoe deze te financieren. De energiesubsidiewijzer van de Rijksoverheid biedt u een helder overzicht van alle op dit moment geldende leningen en/ of subsidies. Ga hiervoor naar Verbeterjehuis en vul Schiedam in.
De hierboven genoemde stimuleringslening is ook bestemd voor verduurzaming van de woning, bijvoorbeeld voor het isoleren van de woning, maar ook voor het plaatsen van zonnepanelen. Heeft u meer informatie of onze hulp nodig, neemt u dan contact met ons op.

Klimaatadaptatie

Het klimaat is aan het veranderen. Als je je voorbereidt, heb je minder last van de effecten: in en om je huis is het koeler, je tuin overleeft ook droge tijden en je hebt geen last van een kelder die onder water staat. Dat is klimaatadaptatie. De groene subsidiewijzer van de Rijksoverheid biedt u een helder overzicht van alle op dit moment geldende leningen en/ of subsidies in de gemeente Schiedam. Ga hiervoor naar Groensubsidiewijzer en vul Schiedam in. Heeft u meer informatie of onze hulp nodig, neemt u dan contact met ons op.

Monumenten

Schiedam is rijk aan monumenten. De stad behoort met meer dan tweehonderd rijksmonumenten en ruim driehonderd gemeentelijke monumenten tot de grote monumentengemeenten van Nederland. Bezit u een monument, dan kunt u wellicht aanspraak maken op subsidie. Kijk hiervoor op Monument.

Vraag het de adviseur

Heeft u een vraag voor een adviseur? Vraag een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Vraag een gesprek aan