Privacyverklaring

Het Servicepunt Woningverbetering vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk en respecteert de privacy van de bezoekers van de website.

We kunnen persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van taken. De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in diverse wetten en regels. In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe het Servicepunt Woningverbetering uitvoering geeft aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Servicepunt Woningverbetering verwerkt persoonsgegevens over u nadat wij van u een ingevuld contactformulier ontvangen. In het contactformulier kunt u de volgende gegevens opgeven:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

In het contactformulier worden gegevens opgenomen om:

  • Op de door u gewenste manier contact op te kunnen nemen of
  • Om uw vraag te kunnen beantwoorden.

Bewaartermijn

Het Servicepunt Woningverbetering bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren hierbij een bewaartermijn van 6 maanden na afronding van het laatste contact.

Delen met derden

Het Servicepunt Woningverbetering deelt geen gegevens met derden.

Beveiliging

Het Servicepunt Woningverbetering neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid, volgens de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op: info@servicepuntwoningverbetering.nl

Functionaris gegevensbescherming

Het Servicepunt Woningverbetering is een onderdeel van de gemeente Schiedam. De gemeente heeft een functionaris gegevensbescherming.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op: info@servicepuntwoningverbetering.nl

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? Dan heeft u volgens de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring kan wijzigen.

 

 

Vraag het de adviseur

Heeft u een vraag voor een adviseur? Vraag een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Vraag een gesprek aan