Verduurzaming

Het Servicepunt Woningverbetering informeert en adviseert Schiedamse woningeigenaren en VvE’s over:

Verduurzaming van uw woning

Iedereen heeft het er tegenwoordig over. Je huis of appartement energiezuinig maken of zonnepanelen op het dak om zelf energie op te wekken. Maar is dat nou echt altijd wel de moeite waard? Je vraagt je wellicht af, hoe lang woon ik nog in mijn huis en kom ik dan wel uit met mijn investering?

Om deze reden geven wij gratis onafhankelijk advies via telefoon, mail en bij voorkeur op uw locatie. Aan de hand van een adviesgesprek krijgt u meer inzicht in de bouwkundige staat van uw woning of VvE complex en op welke manier u de beste (eerste) stap zet tot verduurzamen. Bent u benieuwd hoe duurzaam uw huis, appartement of VvE complex is en hoe u energie en kosten kunt besparen? Maak een afspraak met een adviseur. Ter voorbereiding kunt u de 'verbetercheck' doen op milieucentraal.nl

Klimaatadaptatie

In heel Nederland komen steeds vaker extreme buien voor, afgewisseld met langere periodes van droogte. Ook in Schiedam zien we dit soort ‘extremen’ steeds vaker. We hebben als stad te maken met ‘te veel’ en ‘te weinig’ water. Als stad moeten we ons hier op voorbereiden. Het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering noemen we klimaatadaptatie. De gemeente Schiedam werkt hierin samen met andere overheden (zoals Hoogheemraadschap Delfland) en vraagt ook een actieve rol aan haar inwoners. Kijk voor meer informatie op de Waterklaar | Schiedam.

Aardgasvrije wijken

We hebben in Nederland afgesproken geen aardgas meer te gebruiken na 2050. De keuzes en onderbouwing hiervoor zijn te vinden in de Transitievisie Warmte op www.schiedam.nl of kijk op www.nieuweenergieschiedam.nl. De wijk Groenoord is de eerste wijk in Schiedam die van het gas af gaat. Hiervoor is in 2017 het project Nieuwe energie voor Groenoord (NEvG) gestart. Door verschillende factoren blijkt een warmtenet hier en in de wijk Nieuwland de meest gunstige oplossing om aardgasvrij te worden.

Iedereen, ook buiten Groenoord en Nieuwland, kan zelf al stappen ondernemen op het gebied van isolatie, de woning aardgasvrij-klaar maken of zelfs helemaal aardgasvrij gaan. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

 

Vraag het de adviseur

Heeft u een vraag voor een adviseur? Vraag een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Vraag een gesprek aan