Stimuleringsregeling Waterklaar

Sinds 15 maart 2020 kunt u via de stimuleringsregeling 'Schiedam Waterklaar' een bedrag aanvragen voor maatregelen (oplossingen) om te veel of te weinig water te voorkomen of te beperken. Deze stimuleringsregeling duurt tot eind 2023. Dankzij de stimuleringsregeling kunt u het te veel of te weinig water voorkomen in uw tuin en omgeving. Hiermee ontlasten we tegelijkertijd het riool. 

Voor deze maatregelen kunt u de subsidie aanvragen:

 • het ontharden van particuliere niet-waterdoorlatende erfverharding, al dan niet gevolgd door het daarvoor terugbrengen van:
 1. beplanting
 2. waterdoorlatende verharding (zoals grind, (ritterplaten met) split en als zodanig erkende waterdoorlatende klinkers en tegels
 3. water passerende verharding met een open en doorlatende voeg (minimaal 20% van het totaal verhard oppervlak), zoals grasbeton tegels
 4. vlonders op of boven een waterdoorlatende ondergrond
 • het afkoppelen van particuliere dakverhardingen en/of erfverhardingen van bestaande openbare rioolstelsels binnen de grenzen van Schiedam
 • het bergen en vertraagd afvoeren van hemelwater dat valt op bestaande particuliere dakverhardingen, door het aanleggen van een groen of blauw dak

Voorbeelden van maatregelen die u makkelijk zelf kunt doen:

 • Tegels vervangen door planten
 • Waterdoorlatende tegels
 • Afkoppelen van regenpijp van het riool
 • Regenton plaatsen
 • Groen (sedum)dak
 • Waterbergend ‘blauw’ dak
 • (School)plein met (ondergrondse) wateropvang

Wilt u advies of meer informatie?

Voor advies kunt u terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Heeft u een idee en wilt u weten of de stimuleringsregeling daarop van toepassing is? Neem contact met ons op. 

Meteen aanvragen?

Op de website van de gemeente Schiedam kunt u via een formulier de stimuleringsregeling aanvragen. Klik rechtsboven op 'Regelen met DigiD'. 

waterklaar

Vraag het de adviseur

Heeft u een vraag voor een adviseur? Vraag een gratis gesprek aan. Dit gesprek kan zowel telefonisch, digitaal of via een huisbezoek.

Vraag een gesprek aan