Subsidies en  leningen voor VvE’s

Laagrentedragende leningen voor VvE’s

Het aanbieden door de gemeente van gunstige mogelijkheden voor particuliere woningverbetering hoort eveneens bij het Actieplan Wonen. Verenigingen van Eigenaren in de Westwijk en Babberspolder kregen de laatste jaren van de gemeente hulp en advies bij het aanpakken van achterstallig onderhoud. Ook kan men een lening afsluiten tegen een lage rente. Het gevolg: een flinke opknapbeurt en een betere uitstraling van de flats, maar ook investeringen in duurzaamheid, actieve VvE’s en een verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Er zijn laagrentedragende leningen beschikbaar voor VvE's in de VOP en een gedeelte van de Westwijk.  

Subsidies

Het kabinet stimuleert verder investeringen die de eigen woning energiezuiniger maken. Sinds 2016 is de ‘Subsidie energiebesparing eigen huis’ ook door VvE’s aan te vragen.

 

Voor vragen, kunt u contact opnemen of een afspraak maken met één van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering.