Servicepunt Woningverbetering

Bent u eigenaar van een appartement? Dan bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren, een VvE. Het Servicepunt Woningverbetering helpt eigenaren van appartementen met gratis advies en hulp bij het onderhoud van het pand of complex. 

Onderhoud aan een eigen woning houdt immers nooit op. Om ervoor te zorgen dat uw bezit zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand nodig. Het is belangrijk om dat onderhoud op tijd uit te voeren; uitstel kost meestal extra geld.

Het Servicepunt Woningverbetering richt zich in Vlaardingen op Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). VvE's kunnen zich altijd melden bij het Servicepunt voor hulp en advies. In bepaalde delen van de Westwijk en de VOP worden eigenaren van VvE's actief benaderd door de adviseurs. Vve's in deze buurten kunnen met behulp van subsidie (in de vorm van een laagrentende lening) werkzaamheden verrichten op het gebied van groot onderhoud en energiebesparing. Vraag ernaar bij de adviseurs of u in aanmerking komt!

Voor en na renovatie appartementencomplex

U kunt terecht bij het Servicepunt Woningverbetering voor gratis hulp en:

  • advies over het activeren van een VvE
  • advies over sparen voor onderhoud
  • laagrentende lening voor VvE's in bepaalde buurten voor groot onderhoud 
  • advies over het opstellen van een meerjarenondershoudsplan 
  • het nemen van duurzame energiebesparende maatregelen
  • het lezen van een splitsingsakte of splitsingstekening 
  • informatie over onderverhuur van appartementen

Er ligt een gratis VvE-handboek voor u klaar! 
U kunt contact opnemen of een afspraak maken met één van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering.