Bundelen van de krachten

Bundelen van de krachten

Eigenaren van de 61 appartementen aan de Van der Werffstraat 132-252 hebben goede ervaringen met de particuliere woningverbetering. Het bestuur en de technische commissie hebben er weliswaar al menig vrij uurtje in gestoken maar binnenkort staat er weer een prachtige flat. Het hekwerk aan de voor- en achterzijde is vernieuwd, evenals de brandtrappen. De trappen zijn met het oog op de veiligheid doorgetrokken tot beneden en er is tussen de derde en vierde etage een kooiladder geplaatst. 

"Dankzij het project particuliere woningverbetering van de gemeente Vlaardingen hebben we dit met elkaar voor elkaar gekregen. Het is geweldig wat er in de Westwijk gebeurt op dat gebied", aldus Maarten Sterenborg, voorzitter van de VvE Van der Werffstraat 132-252. Deze Vereniging van Eigenaren was vrij actief. Door het project met de woningverbetering zijn wel enkele werkgroepen opgericht en bestuursleden erbij gehaald. Ook is veel overleg geweest met een andere VvE in de wijk. 
Volgens Maarten Sterenborg had die andere VvE al veel informatie ingewonnen over het inpakken van de gevel en diverse offertes opgevraagd. "We hoefden daardoor niet alles zelf meer uit te zoeken. Dat was enorm handig. We hebben elkaar ook gesteund wanneer dat nodig was. Tenslotte doen we dit allemaal in onze vrije tijd erbij."
 
De meerwaarde van het Servicepunt Woningverbetering ligt, volgens deze VvE-voorzitter, dan ook in het bundelen van de krachten. Sterenborg: "Als het Servicepunt ervaringen verzamelt op het gebied van woningverbetering en VvE's, dan is dat voor elke VvE bruikbaar. Er zijn nu drie entrees bij flats in de Westwijk vernieuwd met behulp van de woningverbetering. Stel dat een VvE bij het Servicepunt Woningverbetering informatie hierover verstrekt, bijvoorbeeld wat de consequenties zijn, de kosten, dan kunnen de adviseurs die informatie weer verder verspreiden. Met het delen van die ervaringen kunnen andere VvE's hun voordeel doen. Ook kunnen zij contact leggen met andere VvE-bestuursleden. Ze mogen mij best bellen met vragen over het vernieuwen van het hekwerk!"

Wilt u ook informatie over het wegwerken van achterstallig onderhoud, het nemen van energiebesparende maatregelen of het activeren van de VvE? VvE’s in de Westwijk en in het Centrum kunnen contact opnemen met het Servicepunt Woningverbetering voor gratis hulp en advies via 06-50006966.