Tip van de dag

Nu u meer op huis aangewezen bent, heeft u wellicht ook meer tijd om kleine klusjes in huis te doen. Het is nú de tijd om energiebesparende maatregelen te treffen. Sommige maatregelen zijn ook snel en eenvoudig aan te brengen. Op deze pagina geven wij u tips en adviezen. Wij vullen de lijst met tips dagelijks aan. 

radiatorfolie

 

Tips voor huiseigenaren

  • Heeft u houten kozijnen? Zorg dat uw kozijnen goed in de verf staan. En dicht alle kieren en gaten. 
  • Tochtstrips zijn snel en gemakkelijk aan te brengen en leveren u veel energiebesparing op. Wilt u een uitleg? Bekijk dit filmpje.
  • Breng radiatorfolie aan achter uw verwarming. Het houdt veel warmte binnen die anders via de muur naar buiten gaat. Wilt u een uitleg? Bekijk dit filmpje
  • Stel uw radiatoren goed in. Of: zorg dat u ze 'waterzijdig inregelt'. Met een goed ingestelde cv-installatie valt veel te winnen. Zowel in comfort als in een flink lager energieverbruik. Een betere doorstroming van het water in de radiatoren verbetert de warmteafgifte. En het gasverbruik daalt met 10% tot soms wel 20%. Het zorgt ook voor een betere warmteverdeling tussen de radiatoren. Met de SEEH subsidie kunt u €60 terugkrijgen als u het verwarmingssysteem waterzijdig laat inregelen door een erkend installateur. Voorwaarde is wel dat u ook twee isolatiemaatregelen aan de woning laat uitvoeren, want waterzijdig inregelen geldt alleen als 'aanvullende maatregel' in de landelijke subsidieregeling. 
  • Breng een waterbesparende douchekop aan.
  • Vervang uw lampen door led lampen.
  • Vergeet ook de diverse melders niet: rookmelders, CO-melders, hittemelders of gasmelders. Rookmelders plaatst u op elke verdieping. CO-melders plaatst u in slaapkamers en/of op de gang. Gasmelders detecteren andere gassen zoals aardgas, butaan, propaan en LPG. Plaats ze laag tegen de grond (butaan, LPG en propaan) of dicht tegen het plafond (aardgas). Hittemelders plaatst u in vochtige ruimtes zoals de badkamer.
  • Breng glasfolie aan. Het houdt zonnewarmte én kou buiten. Kijk op de WoonWijzerWinkel voor meer informatie. 
glasfolie

Tips voor VvE's

Wat zijn de juridische gevolgen als de vergadering van eigenaars wordt uitgesteld tot nader orde?

In art. 49.1 Modelreglement 2017 staat de mogelijkheid om die termijn te verlengen. Er is geen directe sanctie op het overschrijden van de in het splitsingsreglement opgenomen termijn. Een termijnoverschrijding kán een rechter als een overtreding van het reglement beschouwen, maar gezien de huidige bijzondere situatie zal een termijnoverschrijding te rechtvaardigen zijn. Kan uw VvE niet wachten en moet u een belangrijk besluit nemen? Dan heeft de VvE mogelijkheden om besluiten te nemen zonder te vergaderen zonder de huidige richtlijnen van de Rijksoverheid te schenden. In de Modelreglementen is bepaald dat met een besluit van de vergadering van eigenaars gelijk staat aan een voorstel, waarmee álle stemgerechtigden schriftelijk hebben ingestemd. Er kunnen dus ook buiten een vergadering van eigenaars om, besluiten tot stand komen. Met name bij VvE's met een klein aantal leden kan dit uitkomst bieden. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de bestuursleden en/of enkele van de eigenaars te machtigen om te stemmen tijdens de vergadering van eigenaars. Dan hoeft slechts een heel beperkt aantal eigenaars fysiek te verschijnen. Het is aan het bestuur om te besluiten of zij de vergadering van eigenaars doorgang laat vinden. Hierbij dienen in ieder geval alle maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen in acht te worden genomen. U kunt natuurlijk ook een digitale vergadering proberen te organiseren.