SEEH wordt ISDE

Nieuwe subsidieregeling duurzame energie van kracht

Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuwe subsidieregeling voor duurzame energie (ISDE). Deze nieuwe regeling vervangt de oude SEEH (subsidie energiebesparing eigen huis). Bij de nieuwe regeling moet u nog steeds minimaal twee energiebesparingsmaatregelen treffen, maar hieronder vallen ook maatregelen met een duurzame opwekfunctie zoals een warmtepomp of zonneboiler. Dus bijvoorbeeld HR++ glas in combinatie met een zonneboiler zijn twee maatregelen. Verder moet u de aanvraag nog steeds achteraf doen (dus u schiet zelf het geld voor) en is er een factuur en een betaalbewijs nodig samen met een aannemersverklaring. De aanvraag van de subsidie moet u uiterlijk een jaar na uitvoering van de eerste maatregel doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kijk voor meer informatie op rvo.nl.

Kijk voor meer subsidiemogelijkheden voor energie besparen op www.energiesubsidiewijzer.nl. Vul Schiedam in, kies voor woningeigenaar of VvE en u krijgt een compleet overzicht van alle lopende subsidies en leningen.