Subsidie WoonWijzerBox

Particuliere eigenaren in Schiedam die in 2020 energiebesparende maatregelen nemen, komen in aanmerking voor een subsidie van het Servicepunt Woningverbetering. De gemeente Schiedam heeft voor 2020 een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor huiseigenaren. 

Huiseigenaren kunnen voor de subsidie, die alleen beschikbaar is in 2020, terecht bij het Servicepunt Woningverbetering. Samen met de bewoners gaat het servicepunt kijken welke maatregelen het meest effectief zijn. Het kan gaan om energiebesparende maatregelen als het inregelen van de cv-installatie, het aanbrengen van radiatorfolie en tochtstrips, of het plaatsen van ledlampen. Daarnaast geeft het servicepunt advies aan huiseigenaren over dak-, raam- of gevelisolatie. Het Servicepunt Woningverbetering werkt voor het toekennen van de subsidie samen met de WoonWijzerWinkel in Rotterdam. De winkel heeft speciaal voor deze subsidie een assortiment samengesteld met concrete duurzame maatregelen en doe-het-zelf Quickwins die meteen een CO2 besparing laten zien. De boxen zijn compleet op maat omdat bewoners de box zelf naar eigen wens kunnen samenstellen. 

De subsidie komt uit de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en is onderdeel van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Daarin heeft het gerechtshof bepaald dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet verminderen. De plannen van de gemeenten die de subsidie aanvragen, moeten daarom uitvoerbaar zijn voor het eind van 2020. 

Wilt u in aanmerking komen voor de subsidie? Neem dan contact met ons op. De adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering zijn bereikbaar via telefoonnummer 010-219 17 00. U kunt ook uw vraag per mail stellen via info@servicepuntwoningverbetering.nl.

Bezoekadres:
Stadserf 1 (achterin het Klant Contact Centrum)
3112 DZ Schiedam

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.