Onderzoek risicoflats

De gemeente Schiedam biedt VvE's hulp bij het onderzoek naar betonnen galerij- en balkonvloeren. VvE's zijn verplicht om de veiligheid van de balkon- en galerijvloeren te laten onderzoeken. Dit is specialistisch werk. Het Servicepunt Woningverbetering kan daarbij adviseren en helpen bij de aanpak hiervan. Bovendien kunnen VvE's via het Servicepunt een laagrentende lening met rentekorting (minimumpercentage van 2%) aanvragen voor de aanpak van de vloeren.

Het Servicepunt Woningverbetering heeft VvE's en eigenaren geïnformeerd over de problematiek van galerij- en balkonvloeren. De minister voor Wonen en Rijksdienst heeft sinds 1 januari 2016 een onderzoeksverplichting ingesteld voor eigenaren. Zij moeten de staat (laten) onderzoeken van de zogenaamde uitkragende betonnen galerij- of balkonvloeren die monoliet (aan één stuk) zijn verbonden aan de betonnen verdiepingsvloer of gevelbalken. De onderzoeksverplichting betekent dat eigenaren aan de hand van een onderzoeksrapport moeten aantonen dat de galerij- en balkonvloeren veilig zijn.

In Nederland zijn ongeveer 1000 van deze galerijflats, die gebouwd zijn in de periode 1950-1970 en een risico vormen. Aanleiding voor de onderzoeksverplichting is een ongeval in 2011 waarbij een uitkragende galerijplaat van een flat in Leeuwarden onverwacht bezweek en naar beneden viel. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake was van corrosie van de wapeningstaven in het beton maar ook te hoge belasting van de galerijplaat en/of te lage ligging van de wapeningsstaven kan dit veroorzaken. Het blijkt dat deze punten bij soortgelijke flatgebouwen, gebouwd tussen 1950-1970, ook in Schiedam aanwezig zijn.

Is bij uw flat sprake van een uitkragende galerijvloer of balkonvloer - die dus niet door een console wordt ondersteund - dan is het noodzaak dit op veiligheid te laten onderzoeken. Alhoewel de veiligheid van uw flatgebouw de verantwoordelijkheid van de VvE is, kunt u gebruik maken van de hulp die de gemeente biedt. 

Neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering. Voor meer informatie hierover via 010- 219 17 00.