Grondwaterproblemen

Het oplossen van (grond)waterproblematiek is de verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar. Een huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het waterdicht houden van zijn eigendom. Dit geldt voor het regenwater en ook voor het grondwater op eigen terrein.

Wat kunt u doen bij water in uw kruipruimte?

Het Servicepunt Woningverbetering kan u adviseren over de te nemen maatregelen voor uw specifieke situatie of u in contact brengen met de deskundige bij de gemeente. Vaak is maatwerk vereist om de problemen op te lossen en dan kunt u deze hulp goed gebruiken.

  • Als er nu en dan water in uw kruipruimte is, hoeft u in principe niets te doen. Doorgaans is er voldoende ventilatie onder de vloer en zal de ruimte drogen en zal er geen schade optreden. Dit is ook bij houten vloeren het geval; 
  • Als er vaker of zelfs permanent water in de kruipruimte staat en ook, als gevolg van de aanwezigheid van het water , overlast in bovenliggende ruimten wordt ervaren, dan is het aan te raden maatregelen te treffen. 

Wat kunt u doen bij overlast van hemelwater?

Bij een verstopte leiding geldt dat de perceel- of huiseigenaar verantwoordelijk is voor de leidingen op eigen grond en in huis. De gemeente is vanaf de perceelgrens verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de rioleringsleidingen. Indien u overlast ervaart van hemelwater of  u heeft overlast door een verstopping in de leidingen, dan kunt  u dit melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 010.

Voor ondersteuning of advies neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering.