Wijkkaart funderingsherstel

In de gemeente Schiedam geldt een actieve aanpak voor eigenaren van wie het huis (mogelijk) funderingsproblemen heeft. Via de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering krijgen de eigenaren gratis advies, een gratis globaal herstelplan voor de woning, gratis begeleiding en de mogelijkheid een laagrentende lening (looptijd 30 jaar) aan te gaan met 5% korting op de marktrente, met een minimumpercentage van 1,5%. Op 23 locaties in Oost en West zijn de eigenaren in samenwerking met de gemeente in uitvoering of gereed. Op een aantal locaties in de oude wijken moet herstel nog van start gaan.

Daarnaast is van circa 189 woningen onduidelijk of de fundering stabiel is of niet. Daarom worden deze panden twee keer per jaar gemonitord, gemeten aan de hand van boutjes in de gevel. Ook deze eigenaren zal de gemeente tot en met 2019 blijven steunen met hulp en advies wanneer herstel aan de orde is.

Op de wijkkaarten West (pdf 1 mb) en Oost (pdf 1.2 mb) staat de situatie van monitoring, herstel en funderingsproblemen (incidentpand) per 2017 in beeld gebracht, voor zover er kennis van is. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met het Servicepunt via tel. 010- 238 06 33.

Wilt u zoeken op straatnaam? Klik op de wijkkaart en gebruik CTRL F en typ de straatnaam in. Check deze met de legenda rechtsonder en u weet snel hoe het met de fundering is gesteld.