Bodemdaling en droogte

Bodemdaling of bodemverzakking is het zakken van het niveau van de bodem ten opzichte van een vast referentiepunt. De bodem van Nederland beweegt. Dit komt doordat we water uit polders pompen, delfstoffen winnen en tunnels bouwen. Het komt ook doordat Nederland in een delta ligt en van nature beweegt. En de droge zomers doen de bodem geen goed. Nederland droogt uit. Hoe dat kan? Deze video van de Universiteit van Nederland geeft het heel helder weer. 

 

Ook in Schiedam hebben we te maken met bodemdaling en droogte. Met haar historische binnenstad en ligging midden in een slappebodemgebied, staat de gemeente geregeld voor uitdagingen. Door de bodemdaling en de droge zomers is wateroverlast in bijvoorbeeld Schiedam West een groot probleem. In de afgelopen vijf jaar hebben hevige regenbuien voor veel wateroverlast gezorgd. De gemeente maakt gebruik van moderne meettechnieken om te kunnen bepalen waar zich de meeste problemen gaan voordoen en welke oplossingen daarvoor nodig zijn. Kijk voor meer informatie bij het Platform Slappe Bodem

Als het grondwater verder zakt kunnen de woningen gaan zakken. De gemeente Schiedam heeft een actieve aanpak voor eigenaren van wie het huis (mogelijk) funderingsproblemen heeft. Op 33 locaties in Oost en West zijn de eigenaren in samenwerking met de gemeente in uitvoering of gereed. Van circa 189 woningen is onduidelijk of de fundering stabiel is of niet. Daarom worden deze panden twee keer per jaar gemonitord, gemeten aan de hand van boutjes in de gevel. Op een aantal locaties in de oude wijken moet herstel nog van start gaan.

Gaat u een huis kopen en wilt u weten of er funderingsherstel nodig is? Neem contact met ons op of kijk of het pand op dit gemonitord wordt. Is er funderingsherstel nodig (van vaak een hele rij of blok van woningen naast elkaar) dan levert het Servicepunt Woningverbetering u gratis advies, een gratis globaal herstelplan, begeleiding bij funderingsherstel en de mogelijkheid een laagrentende lening (1,5% met een looptijd van 30 jaar) aan te vragen.

Neem contact met ons op of kom langs.