Advies voor VvE's

Dringende oproep voor VvE’s

Heeft uw VvE blokverwarming? Meld u dan snel bij ons aan. Veel verwarmingsinstallaties zijn niet optimaal ingeregeld. Door het goed inregelen van het verwarmingssysteem komt de warmte daar terecht waar het nodig is. Zo zijn besparingen tot wel 25% mogelijk. Samen met Eagle Energy biedt het servicepunt u een gratis technisch onderzoek aan inclusief een uitgebreide rapportage waarin staat of de aanpassing van het systeem een slimme investering is. Geef snel de contactgegevens van uw VvE aan ons door want het aantal beschikbare onderzoeken is beperkt. Stuur een mail naar info@servicepuntwoningverbetering.nl onder vermelding van VvE Blokverwarming. 

Als eigenaar van een appartementsrecht, bent u automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Dat is wettelijk zo geregeld. Door het lidmaatschap van de VvE bent u mede-eigenaar van het pand of complex waartoe uw appartement behoort. De VvE beslist over alle zaken die het hele pand aangaan zoals het dak, de gevels, de fundering en de riolering. Maar bijvoorbeeld ook het trappenhuis, de balkonconstructie, de kozijnen of een parkeergarage kunnen voor gezamenlijke rekening zijn.

In de splitsingsakte die u heeft gekregen bij aankoop van uw appartement, en in het splitsingsreglement kunt u zien hoe dit bij uw VvE is geregeld. Ook de overige spelregels van de VvE staan in deze documenten. Modelreglementen staan op de website www.vvebelang.nl onder vermelding van modelreglementen in de zoekmachine.
Leden van een actieve, goed werkende VvE praten met elkaar over het pand en zorgen voor voldoende geld in kas om onder andere verzekeringen en het onderhoud te kunnen betalen. Met actieve VvE’s kunnen eigenaren zich veel geld besparen. Bovendien behoudt een goed onderhouden appartement zijn waarde.

Daarom ondersteunt het Servicepunt Woningverbetering VvE’s met praktische hulp. Eigenaren van appartementen krijgen gratis advies over het onderhoud van het complex en over een goede opzet van een actieve VvE. Het is niet moeilijk om een slapende vereniging actief te maken. Onze adviseurs willen u daarbij graag helpen. 

  • Advies op maat. Soms is een telefonisch advies al voldoende 
  • U kunt ook een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Een adviseur van het Servicepunt kijkt samen met u welke stappen nodig zijn om de VvE (weer) op de rails te krijgen of het onderhoud aan het pand op orde te brengen 
  • De hulp en het advies vanuit het Servicepunt zijn gratis! 
  • Ook kunt u hier terecht met vragen over energiebesparende maatregelen, duurzaamheid, zoals isolatie en zonne-energie, of over aanpassingen aan het complex zodat senioren langer in hun eigen huis kunnen blijven.

Of misschien vindt u het antwoord bij de veelgestelde vragen over een VvE met betrekking tot de categorieën juridisch, onderhoud en financiën.

Besturen van VvE's kunnen voor advies of informatie ook terecht bij het VvE Platform Schiedam, het netwerkorgaan voor Verenigingen van Eigenaren.