Lang zult u wonen

Het Servicepunt Woningverbetering stopt per 1 januari 2020 met de subsidieregeling voor ‘Lang Zult U Wonen’. De tijdelijke regeling heeft zijn dienst bewezen: het Servicepunt Woningverbetering voerde veel adviesgesprekken en huiseigenaren hebben hun woningen aangepast. De gemeente gaat in aanloop naar de nieuwe woonvisie (die halverwege 2020 klaar is) bekijken wat zij kan doen met de bestaande woningvoorraad om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten thuis wonen.

De gemeente is volop aan de slag met de acties die uit het plan van aanpak Langer Zelfstandig Wonen volgen. Hiermee sorteren we voor op de toenemende vergrijzing en op het streven om senioren zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Daarbij verbinden we passende zorg met nieuwe woonconcepten. Zo onderzoeken we in samenwerking met burgerinitiatief Noordrand 2025 de woonwensen van senioren in Schiedam Noord. Het doel hiervan is het realiseren van levensloopvriendelijk wonen inclusief zorg en welzijn op het Bachplein. Verder gaat de gemeente door met de methodiek Wijkpeil, uitgevoerd door Seniorenwelzijn MVS. Getrainde vrijwilligers gaan daarbij aan de hand van een vragenlijst het gesprek aan met senioren: over hoe zij hun woning, buurt- en woonomgeving ervaren, of mensen bekend zijn met de voorzieningen die er zijn en wat er beter zou kunnen.

U kunt tot 10 december 2019 uw aanvraag en gereedmeldingformulieren inleveren als u nog in aanmerking wilt komen voor de subsidie Lang Zult U Wonen. Wilt u advies over aanpassingen in uw woning? Het Servicepunt Woningverbetering kijkt tot uiterlijk 31 december 2019 graag samen met u naar mogelijkheden om uw huis gereed te maken met het oog op de toekomst. Let wel: na 10 december kunt u geen aanvraag meer indienen. 

Over de voorwaarden en de hoogte van de subsidies kunt u een afspraak maken met één van de adviseurs via telefoonnummer 010- 219 17 00.

Huisaanpassingen

Voorbeelden zijn:

  • Stopcontacten op goed bereikbare hoogte 
  • Drempels verwijderen 
  • Voldoende houvast bieden (2e trapleuning) 
  • Een toilet plaatsen op de slaapkamerverdieping 
  • Antislip bij douche en bad 
  • Technologische toepassingen, zoals een alarmsysteem of huisautomatisering

Meer tips: kijk op de website van de campagne Lang zult u wonen Afbeelding verwijderd.

Om na te gaan welke mogelijkheden uw huis biedt, kunt u contact opnemen of een afspraak maken met één van de adviseurs van het Servicepunt Woningverbetering.