VvE Platform

Vanuit de behoefte om ervaringen met andere Verenigingen van Eigenaren te delen, hebben Ger Hunnersen en Bob Beijer eind 2014 het VvE Platform Schiedam opgericht. Samenwerken, voorlichten en ervaringen delen, zijn hun kernwoorden. “Je moet er niet van uitgaan dat je de wijsheid in pacht hebt. Door gesprekken aan te gaan met andere VvE’s krijgen we vaak zoveel nieuwe informatie.”

Hunnersen en Beijer zijn beiden voorzitter van een Vereniging van Eigenaren in Schiedam, respectievelijk de Nieuwe Harg en De Vaerten. Op zich hebben de besturen van deze VvE’s de zaakjes goed voor elkaar. Bob Beijer: “Ik leer elke dag. Vandaag hadden we een gesprek over de brievenbussen in de flat die we willen vernieuwen. Iemand stelde voor de brievenbussen te verplaatsen waardoor het legen ervan makkelijker wordt. Een simpele oplossing, maar wij waren er niet opgekomen.”

Ger Hunnersen meent dat er soms een ‘soort bedrijfsblindheid voor problemen binnen de eigen VvE’ is. “Je zit er dan te dicht op. Iemand van buitenaf kijkt er dan met een frisse blik naar en komt met de gouden oplossing.” Bij het VvE Platform Schiedam kunnen bestuursleden en leden van de technische commissie van een VvE hun problemen en ervaringen delen. Regelmatig worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij sprekers een bepaald onderwerp belichten. Alle VvE’s in Schiedam zijn welkom om zich (gratis) aan te sluiten bij het platform.

Behalve kennis uitwisselen wil het VvE Platform Schiedam in de toekomst ook een soort database opzetten van Schiedamse bedrijven. De bedoeling is zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale kennis. Volgens Ger Hunnersen snijdt het mes daarbij aan twee kanten: “Aan de ene kant betrekken we het bedrijfsleven erbij en aan de andere kant kunnen zij tips en adviezen geven op een bedrijvenmarkt die we één keer per jaar gaan houden.”

Voor meer informatie over het VvE Platform Schiedam kunt u contact opnemen met info@vveplatformschiedam.nl of kijk op de website Afbeelding verwijderd.VvEplatformSchiedam.

Het VvE Platform Schiedam houdt op donderdag 3 maart weer een informatiebijeenkomst voor Verenigingen van Eigenaren. Net als op vorige edities is er een gevarieerd programma waar VvE’s hun voordeel mee kunnen doen. Ook is er gelegenheid om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomst is een initiatief van het VvE Platform Schiedam in samenwerking met het Servicepunt Woningverbetering en het Vrijwilligerscafé. Opzet is dat VvE’s elkaar kunnen versterken door samen te werken. 
Het programma omvat onder andere onderwerpen zoals de mogelijkheid om ‘mediation’ in te zetten als alternatief voor een dure en langdurige procedure bij de rechter. Met het oog op een aantal explosies en branden in appartementencomplexen in 2015 wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak van een veiligheidsprocedure bij een calamiteit. Verder vertelt een adviseur van het Servicepunt Woningverbetering over de nieuwe wettelijke regels op het gebied van verplicht onderzoek van galerij- en balkonvloeren. Ook komt aan de orde hoe het Servicepunt daarbij de VvE kan helpen. 
De bijeenkomst voor VvE’s vindt plaats in dienstencentrum De Vijf Molens aan de Nieuwe Damlaan. Aanvang 19.30 uur. Meer informatie over het VvE Platform Schiedam.