Funderingsherstel

Het Servicepunt Woningverbetering is ook hét loket voor vragen over funderingsproblemen. Gaat u een huis kopen en wilt u weten of er funderingsherstel nodig is? Neem contact met ons op of kijk of het pand op dit gemonitord wordt. 

Op verschillende locaties in West en Oost zijn worden panden gemonitord (gemeten) of zijn projecten funderingsherstel uitgevoerd, aan de gang of in voorbereiding. Op de resultatenkaart voor Oost en West kunt u de stand van zaken zien. 

Van ongeveer 400 woningen in West en Oost is momenteel nog niet duidelijk of de fundering in orde is of niet. Deze woningen zitten in een meetprogramma, de monitoring, waarbij twee keer per jaar een meting plaatsvindt naar de zettingen van het pand. De onzekerheid die de monitoring met zich mee brengt, is voor de eigenaren bijzonder vervelend. Maar omdat met funderingsherstel hoge kosten gemoeid zijn, is zorgvuldigheid van groot belang.Voor een eigenaar zijn problemen aan de fundering ingrijpend en met herstel zijn hoge kosten gemoeid. Om de woning voor de toekomst te behouden moet de eigenaar wel in actie komen. Het Servicepunt staat eigenaren daarbij terzijde.

Is er funderingsherstel nodig (van vaak een hele rij of blok van woningen naast elkaar) dan levert het Servicepunt Woningverbetering u gratis advies, een gratis globaal herstelplan, begeleiding bij funderingsherstel en de mogelijkheid een laagrentende lening (1,5% met een looptijd van 30 jaar) aan te vragen.

Voor ondersteuning of advies neem contact op met het Servicepunt Woningverbetering.